Kupując w Magna Polonia wspierasz niezależne media!
  /   Regulamin

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Magna Polonia działającego pod adresem sklep.magnapolonia.org

I. Postanowienia ogólne


1. Sklep internetowy Magna Polonia, działający pod adresem sklep.magnapolonia.org (zwanego dalej Sklepem), prowadzony jest przez Fundację Magna Polonia z siedzibą w Mysłowicach (41-400), ul. Urocza 16, NIP 2220912514.
2. Kontakt z obsługą Sklepu możliwy jest drogą elektroniczną pod adresem
[email protected] lub telefonicznie pod numerem +48 509-500-589 (koszt połączenia do sieci T-Mobile w/g cennika operatora).
3. Treść prezentowana w sklepie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego.

II. Cena i oferowane produkty

1. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe.
2. Podane ceny są wyrażone w złotych polskich i są cenami brutto.
3. Do każdego zamówienia dołączane jest potwierdzenie zakupu, lub na życzenie faktura VAT.
4. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu lub wprowadzania w nich zmian. Zmiany te nie dotyczą złożonych wcześniej zamówień.
6. Sklep może emitować kody rabatowe pozwalające na uzyskanie rabatu procentowego lub kwotowego na całość lub wybrane elementy zamówienia. Warunkiem skorzystania z kodu rabatowego jest jego wpisanie w pole Kod rabatowy podczas procesu składania zamówienia – potwierdzeniem przyjęcia kodu rabatowego jest uwzględnienie rabatu w podsumowaniu zamówienia widocznym przed jego zatwierdzeniem. Po złożeniu zamówienia nie ma możliwości wprowadzenia kodu rabatowego. Wraz z kodem rabatowym Klient otrzymuje szczegółowe informacje o warunkach jego użycia oraz zakresie udzielanych rabatów.
7. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki(Za wyjątkiem prenumeraty).

III. Składanie oraz realizacja zamówienia

1. Klient ma możliwość składania zamówień 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
2. Zamówienia będą realizowane wyłącznie w dni robocze – od poniedziałku do piątku.
3. Informacja udzielona przez sprzedawcę o przyjęciu zamówienia do realizacji, wysyłana poprzez pocztę elektroniczną, jest jednoznaczna z zawarciem umowy kupna/sprzedaży wiążącej obie strony transakcji.
4. Zamówienie realizowane jest pod warunkiem, że produkt jest dostępny w magazynie Sklepu lub u dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności części towarów zawartych w zamówieniu Klient jest informowany o stanie zamówienia i ma możliwość podjęcia decyzji o: częściowej realizacji, wydłużeniu czasu oczekiwania bądź anulowaniu całości zamówienia.
5. Klient może wprowadzić zmiany lub wycofać zamówienie do momentu wysłania towaru.
6. Zakupione towary dostarczone są na adres wskazany w formularzu zamówienia za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.

IV.Koszty dostawy i odbiór osobisty towaru

1. Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki. Ich wysokość uzależniona jest od wyboru dostawcy towaru, wagi oraz sposobu płatności (przedpłata na konto, płatność za pobraniem).
2. Koszty przesyłki krajowej i zagranicznej pokrywa Klient. Aktualne ceny w przedziale 3 – 155 zł. , uzależnione od wagi, sposobu przesyłki, kraju przeznaczenie i  podane są podczas składania zamówienia. 

4. W chwili odbioru zamówionego towaru Klient powinien sprawdzić stan i zawartość przesyłki. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń opakowania bądź naruszenia taśm ochronnych, przesyłkę należy otworzyć w obecności kuriera i sprawdzić jej stan. W przypadku, gdy zauważą Państwo jakiekolwiek uszkodzenia otrzymanego towaru, prosimy o spisanie protokołu reklamacyjnego w obecności kuriera. Prosimy również o jak najszybszy kontakt ze Sklepem.
5. Istnieje możliwość wysyłki za granicę(poza Unię Europejską)- koszty ustalane są indywidualnie po kontakcie z obsługą sklepu.

V. Sposoby płatności

1. Zapłata za zakupiony towar może być dokonana przez Klienta w następujący sposób: – przed wydaniem towaru: przedpłata na konto Sklepu lub płatność elektroniczna, –

W chwili doręczenia: za Pobraniem
2. Na całkowity koszt zamówienia składa się cena towaru oraz koszt jego dostarczenia.
3. W przypadku przedpłaty na konto lub płatności elektronicznej wysyłka towaru następuje po odnotowaniu wpływu pieniędzy na konto Sklepu.
4. W przypadku, gdy Klient nie dokonał płatności w terminie do 7 dni od dnia potwierdzenia przez Sklep zamówienia – Sklep jest uprawniony do anulowania zamówienia.

VI. Dostawa towaru

1. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób.
2. Zakupione towary dostarczone są na adres wskazany w formularzu zamówienia za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.
4. Przesyłki są zawsze dokładnie pakowane i zabezpieczane przed zniszczeniem w czasie transportu.
5. W przypadku przedpłaty na konto lub płatności elektronicznej realizacja zamówienia następuje po wpłynięciu zapłaty za towar na konto Sklepu.
6. Zamówienie realizowane jest w terminie na który składa się czas realizacji zamówienia oraz czas dostarczenia przesyłki przez przewoźnika. Jeżeli w opisie produktu nie zaznaczono inaczej zamówienie realizowane jest w ciągu 3 dni roboczych. Deklarowany przez przewoźnika termin dostawy to: a. Przesyłka ekonomiczna Pocztą Polską – 3-14 dni roboczych, b. Przesyłka PACZKA 48 48 – 2 dni robocze,

VII. Zwroty

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), Klient może odstąpić od umowy zakupu dokonanego w Sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.
2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Do złożenia oświadczenia Klient może wykorzystać formularz przygotowany przez Sklep.
3. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Sklep zwraca wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia zamówienia, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy, pod warunkiem uprzedniego dostarczenia zwracanych rzeczy lub dowodu ich odesłania.
4. Sklep dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyda odmienną dyspozycję lub nie będzie technicznych możliwości wykonania zwrotu pierwotnym sposobem płatności. Klient nie ponosi kosztów zwrotu płatności.
5. Klient powinien odesłać zwracany towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sklep o odstąpieniu od umowy.
6. Klient ponosi koszty zwrotu towaru. Przedsiębiorca nie przyjmuje przesyłek wysyłanych za pobraniem.
7. Klient odpowiada za ewentualne zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

VIII. Reklamacje

1. Wszystkie produkty sprzedawane w Sklepie są fabrycznie nowe. Sklep ma obowiązek dostarczyć towar wolny od wad.
2. W przypadku towarów objętych gwarancją producenta dołączona jest karta gwarancyjna produktu podpisana i podstemplowana przez sprzedawcę sklepu w momencie zapakowania towaru do wysyłki. Czas trwania gwarancji i szczegółowe jej warunki określone są przez producenta w w/w karcie gwarancyjnej.
3. Niezależnie od gwarancji Klientowi przysługuje rękojmia z tytułu wad fizycznych i prawnych towaru uregulowana w Kodeksie Cywilnym.
4. Aby dokonać reklamacji Klient powinien zawiadomić Sklep o zamiarze złożenia reklamacji przy pomocy poczty elektronicznej lub telefonicznie oraz dostarczyć reklamowany towar na adres wskazany przez Sklep w sposób ustalony z obsługą Sklepu wraz z opisem przyczyn reklamacji.
5. Klient ponosi koszty przesłania towaru. W przypadku uznania reklamacji Przedsiębiorca zwróci koszty przesłania towaru związane z reklamacją przelewem na wskazany numer rachunku bankowego lub przekazem pocztowym na wskazany adres w ciągu 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.
6. Podstawę reklamacji stanowi dowód zakupu oraz karta gwarancyjna w przypadku artykułów objętych gwarancją producenta.
7. Reklamacja z tytułu rękojmi zostanie rozpatrzona w ciągu maksymalnie 14 dni od daty dostarczenia produktu do Sklepu. Reklamacja z tytułu gwarancji producenta zostanie rozpatrzona na warunkach opisanych w karcie gwarancyjnej.
8. W przypadku uznania reklamacji towar zostanie naprawiony lub wymieniony na wolny od wad i ponownie dostarczony na koszt sprzedawcy lub serwisu gwarancyjnego. Jeżeli naprawa lub wymiana towaru nie będzie możliwa, Sklep zwróci nabywcy jego wartość.
9. W przypadku rękojmi Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania w przypadku ponownego ujawnienia się wady w wymienionym lub naprawionym produkcie.
10. Klient może zażądać zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady – wymiany rzeczy na wolną od wad, albo zamiast wymiany rzeczy – usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep.
11. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

IX. Ochrona danych osobowych

1. Klient rejestrując się w Sklepie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Przedsiębiorcę. Powierzone dane są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, oraz przesyłania informacji dotyczących Sklepu, a także przesyłania informacji na temat projektu Magna Polonia, za pośrednictwem adresu e-mail. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep.
2. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
3. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
4. Zgodnie z ww. ustawą, każdy Klient Sklepu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

X. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie i obowiązuje przez czas nieoznaczony.
2. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu – wszelkie zmiany będą publikowane na stronach Sklepu internetowego. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.

0
    0
    Twój koszyk
    Twój koszyk jest pustyPowrót do sklepu