Prenumerata


Wyczyść

Kategoria:

Opis

Czy na pewno nie ma alternatywy?
Gdy przyjrzymy się zaciekłym sporom towarzyszącym, jakie toczyli ze sobą Józef Piłsudski i
Roman Dmowski, czy toczonym później – w okresie międzywojennym, to w centrum dyskursu zawsze
pozostawała Polska, a pragnienie, by cieszyła się ona pełną suwerennością i podmiotowością, było poza
wszelką dyskusją.
Odkąd w roku 1989 runął Związek Radziecki, a „obóz państw socjalistycznych”, który miał
trwać po wieczne czasy, z dnia na dzień zawalił się, niczym domek z kart, troską polskich polityków, bez
względu na reprezentowaną opcję polityczną, było pragnienie, byśmy – jako kraj – schowali się za
czyimiś plecami. Za kimś, kto weźmie nas w opiekę i się o nas zatroszczy.
Wstępując do NATO, a następnie do Unii Europejskiej, polscy politycy nie tylko nie stawialiśmy
żadnych warunków brzegowych, ale wręcz licytowali się w zapewnieniach, jak wielkim zaszczytem
będzie dla nas, gdy dopuszczeni zechcą nas do siebie przyjąć. Nic też dziwnego, że jesteśmy traktowani
jako ci, którzy nie mają prawa, by czegokolwiek żądać czy oczekiwać, a gdy ktoś nieśmiało się o coś
upomni, od razu jest strofowany, przy czym głosy przywołujące takiego kogoś do porządku płyną nie
tylko zza granicy, ale jeszcze donośniej rozbrzmiewają w kraju.
Nieważne, czy rzecz dotyczy polityków obecnego obozu władzy, czy tzw. „totalnej opozycji”,
zgodnie deklarują oni, że dla naszego członkostwa w Unii Europejskiej nie ma alternatywy. A skoro
politycy w Berlinie czy Brukseli to słyszą, to tym bardziej utwierdzają się w przekonaniu, że Polskę
można traktować po macoszemu. Ale czy na pewno nie ma alternatywy? O to między innymi zapytaliśmy
naszych publicystów, którzy dzielą się na naszych łamach swoimi przemyśleniami…
Wojciech Kempa

 

Szanowni Państwo,
Unia Europejska się rozpadnie, jest to rzecz nieunikniona. Zmienna może być
jedynie nasza pozycja w tej sytuacji. Obecnie, ufność tzw. demokratycznych elit w
struktury Unijne prowadzi nas wprost do katastrofy. W Polsce pokutuje
przeświadczenie, że musimy schronić się w cieniu kogoś większego i silniejszego,
bo jeżeli nie, to zgniotą nas na miazgę. Czy istotnie tak być musi? A nawet jeśli tak,
to czy lepsze jest życie lżonego ze wszystkich stron niewolnika?
Wielce ubolewam nad tym, iż obecnie jest tak mało koncepcji ustrojowych Państwa
Polskiego, wizji gospodarczych, społecznych, militarnych. Po prawej stronie nie
powstają zasadzie żadne prace poświęcone tym zagadnieniom. W nowo odrodzonej
Polsce, w czasach II RP książek na te tematy powstawało co niemiara – dzieła te
będziemy chcieli wydawać w formie osobnych zeszytów. Natomiast, to przeszłość i
wiele z tych koncepcji wymaga uaktualnienia, czy wręcz całkowitej zmiany.
Przemiany polityczne, społeczne i technologiczne nigdy nie pędziły tak szybko, jak w
czasach obecnych.
Unia Europejska powinna zostać zniszczona, zanim unicestwi się sama, to
bezsprzeczne. Tylko co później? Rozwiązanie musi być wypracowane już teraz, nie
ma czasu do stracenia. Dlatego też Fundacja Magna Polonia, jako preludium do
koncepcji wizji Polski po Unii, prezentuje Państwu numer, który trzymacie w rękach.
Jako preludium, ponieważ chciałbym, abyście Państwo przysyłali do nas swoje
rozprawki na temat wizji Rzeczypospolitej wolnej od okupacji Brukseli. Jeżeli prac
będzie dostatecznie dużo i będą ciekawe, to wydamy je w postaci broszury lub
książki. Prace proszę przesyłać na adres: kontakt@magnapolonia.org

Przemysław Holocher

Grzegorz Braun – EUROKOŁCHOZ DO KASACJI
Stanisław Michalkiewicz – DROGA DONIKĄD
Jan Żaryn – POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ
ks. prałat Roman Kneblewski – NIEWOLA SŁOWA
Krzysztof Lech Łuksza – ZBLIŻAJĄ SIĘ WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
Jakub Zgierski – SOCJALIZM ZAWSZE BYŁ ANTYSEMICKI. NIEWYGODNA PRAWDA?
Maciej Guzy – UNIA EUROPEJSKA: NISZCZYĆ CZY REFORMOWAĆ?
Piotr Koszecki – NALEŻY TRZYMAĆ KCIUKI ZA BREXIT I WIELKĄ BRYTANIĘ
Tomasz Cukiernik – CZY POLSKA MOŻE FUNKCJONOWAĆ POZA UNIĄ EUROPEJSKĄ?
Radosław Patlewicz – CYKL ŻYCIA UNII EUROPEJSKIEJ
Arkadiusz Cimoch – DZISIEJSZA UNIA
Radosław Sikora – KATASTROFA DEMOGRAFICZNA (CZ. II)
Piotr Boroń – AKTUALNE ASPEKTY SPRAWY ŚW. STANISŁAWA W JEJ 940-LECIE
Piotr Tabasz – EUROPA SZUMANA I GASPERIEGO, CZY EUROPA SPINELLEGO?
Szymon Nowak – MAJOR „ŁUPASZKO” I JEGO BRYGADA (CZ. 2)
Anna Mandrela – ODZYSKAĆ PRAWDĘ O RTM. PILECKIM
Maria Pyż – CZY KIEDYKOLWIEK MIAŁY MIEJSCE REPARACJE WOJENNE DOT. KRESÓW?
Stanisław Srokowski – ŚMIERTELNA ZARAZA. CO ROBIĆ?
KONKURS LITERACKI WYDAWNICTWA „MAGNA POLONIA”
Kacper Słomka – Wiersze
Stefan Aleksander Dziekoński – „CZAS HONORU” NA KARTACH KSIĄŻKI
Lech Jęczmyk – SHELDRAKE, FLYNN I JEZUS CHRYSTUS
Dorota Rogulka – JAKIE SĄ PRAWDZIWE KORZENIE UE?
Marta Cywińska – II KONGRES PEDAGOGICZNY W WILNIE W 1931 ROKU A MISJA SZKOŁY
ORAZ NAUCZYCIELA
Ewa Kurek – JUDASZ Z PRUDNIKA
Wojciech Kempa – O ZŁĄCZENIE GÓRNOŚLĄSKIEJ ZIEMI Z POLSKĄ
Wojciech Kempa – DRUGI POWSTAŃCZY ZRYW