Kupując w Magna Polonia wspierasz niezależne media!
  /   Książki   /   Masoneria/ okultyzm/ new age   /   Rząd światowy, Globalizm, antykościół i superkościół

Rząd światowy, Globalizm, antykościół i superkościół

32,00 

5 w magazynie

Opis

Rząd światowy, Globalizm, antykościół i superkościół

Rząd Światowy! Wielu o nim mówi, nie wiedząc dokładnie, o co chodzi, oprócz protagonistów – oczywiście utajonych pozwalających profanom rozprawiać o jego realizacji zależnie od barwy własnej partii politycznej. A tymczasem mamy tu do czynienia z wielopoziomową tajemnicą, starannie podzieloną na fragmenty w poszczególnych pionach, skrywające jego prawdziwą istotę.

Zbadamy w dalszych częściach niniejszej książki głęboką naturę tej światowej dominacji, którą Wysoka Synarchia zamierza narzucić przez utworzenie rządu, uważanego przez zwolenników „Ruchu Światowego”, „Ligi Parlamentarnej na rzecz Rządu Światowego”, czy też przez odłam burżuazji wykarmionej literaturą ekonomiczną i przesiąkniętej duchem techniki, za najwyższe osiągnięcie postępu i pokoju. Tymczasem ograniczymy się do właściwego umiejscowienia projektu tej monstrualnej machiny, w której, pomimo pozorów, nie ma nic z humanizmu.

Idea Rządu Światowego niewątpliwie nie jest nowa. Począwszy od końca chrześcijaństwa średniowiecznego, idea ta dała początek wielu projektom; pochodzi ona od zwyrodniałej chrześcijańskiej idei jedności rodzaju ludzkiego, bardzo często jest wroga papiestwu, a nawet zmierza do odwrotności teokracji, gdy ją podejmują wyższe kręgi tajnych związków masońskich. Tym ostatnim nie chodzi już tylko o ideę łączącą doktryny i systemy humanistyczne skierowane przeciw Kościołowi Rzymskiemu; nie chodzi im również o przestarzałe slogany braci z niższej masonerii. Nie ma też nic z „Republiki Świata” w dyktaturze rodzącej się obecnie w hermetycznym kręgu międzynarodowych potęg ekonomicznych, które działają poprzez polityków „supermanów”, powiązanych z tajnymi związkami. Wszyscy oni mają nadzieję, że ów Rząd stanie się wkrótce rzeczywistością – instytucjonalną i ezoteryczną zarazem, to znaczy częściowo jawną, a częściowo ukrytą.Tak więc, aby mieć o tych sprawach właściwe pojęcie, nie wystarczy zapoznać się z marzeniami o Ligach Narodów snutymi przez teoretyków, począwszy od takiego Pierra Dubois (XIV w.), poprzez Jerzego z Podiebradu, króla husyckiego, a kończąc na Kancie i idealistach współczesnych. Stworzyli oni całą literaturę, dobrze znaną i niezbyt przystępną.

Rząd światowy, Globalizm, antykościół i superkościół, ze wstępu :

Książka Pierre Virion’a „Bientôt un gouvemement mondial une super- et contre-Eglise” („Czy już wnet Rząd Światowy, Anty- i Super -Kościół?”), którą właśnie oddajemy do rąk polskiego czytelnika, jest pozycją cenną, wartą szczególnie uważnego przestudiowania, ukazuje ona bowiem jedno z najbardziej znaczących zjawisk epoki, mianowicie decydujący front walki o duszę ludzkości współczesnej i przyszłej. Ta walka właśnie się rozgrywa w Kościele katolickim, w samym jego wnętrzu.

Autor, przekonany katolik, całkowicie jest świadom niebezpieczeństwa, jakie w skali ostatecznej zagraża dzisiaj Kościołowi. Nie idzie bowiem tym razem o zwykłe, prymitywne prześladowanie z uruchomieniem środków administracyjnych i przemocy fizycznej, ale o zamierzenie o wiele bardziej groźne, mianowicie o podjętą gigantyczną i decydującą próbę zmiany wewnętrznej jego świadomości, wewnętrznej tożsamości Kościoła, o wymianę jego duszy: zdławienie jednej, podstawienie drugiej. Duszą Kościoła, o której mówimy, a o którą obecnie na całym świata obszarze toczy się walka, jest wierność depozytowi wiary objawionej, to jest całości wyznawanych od samego początku i głoszonych przez Kościół prawd religijnych i zasad moralnych.

Kamieniem węgielnym wiary i nauki Kościoła jest wiara w boskość osoby Jezusa Chrystusa, a tym samym wiara w boskość, niepodważalność i niezmienność objawionej przez Niego nauki, wiara także we własną – Kościoła – nieomylność w przekazywaniu kolejnym pokoleniom ludzkim nieodmienionej, nieskażonej nauki Boga-Czlowieka. Ta zaś nieomylność Kościoła, na której się wszystko opiera, sprawdza się w powszechnym i zwyczajnym nauczaniu prawd wiary i obyczajów, a skupia się w całej pełni w jego Urzędzie Nauczycielskim, to znaczy – w ostatecznej instancji – w osobie biskupa Rzymu, następcy Piotra, namiestnika Chrystusa na ziemi. Te podstawowe prawdy wiary katolickiej, mianowicie: że Jezus Chrystus, będąc prawdziwym człowiekiem, jest prawdziwym Bogiem, że Jego przesłanie do ludzkości nosi na sobie stygmat objawienia, jest Objawieniem Bożym, a więc ma wartość absolutną, i że Kościół Powszechny w przekazywaniu objawionej prawdy nie myli się i mylić się nie może – stanowią wyróżnik Kościoła katolickiego. To sprawia, że wśród tak zwanych wielkich religii świata chrześcijaństwo, a w obrębie chrześcijaństwa Kościół katolicki, zajmuje pozycję specjalną. Kościół przechowuje też w sobie żywą pamięć nakazu Jezusa: „Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody, uczcie je mianowicie zachowywać wszystko, co wam przykazałem”, „aby nastała jedna owczarnia i jeden pasterz”. Pamięta również Kościół o tych innych słowach Boga-Człowieka: „Ufajcie , jam zwyciężył świat… Ufajcie, ja pozostanę z wami aż do skończenia świata… Ufajcie, moce piekielne nie przemogą Kościoła mego… Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą…”

Lecz tam, gdzie jest Światło, pojawia się i Cień. Przeciw Królestwu Bożemu od prapoczątku buntowało się i podejmowało walkę Państwo Szatana. Tym bardziej przeciw Kościołowi Chrystusa powstawały kolejno i zespalały się różne ciemne siły, aż z biegiem stuleci wyłonił się pośród nich uniwersalny i zorganizowany ruch, który po wykrystalizowaniu się – bardzo szybkim – swych idei przewodnich określił siebie jako Antykościół. Mam oczywiście na myśli nowożytną masonerię, dokładniej mówiąc: jej wyższe kręgi.

Głównym celem masonerii, wszystkich jej tajnych formacji, jest wpojenie własnych idei całej ludzkości, zjednoczenie jej pod najwyższą władzą Rządu Światowego, oczywiście masońskiego, i ukształtowanie jej dookoła jednej zasady: laickiego humanizmu, wolnego od wszelkich „przesądów” i „zabobonów”, to znaczy od wszelkich dogmatów i przykazań wyższej, nadprzyrodzonej natury. Rzecz jasna, to zjednoczenie ludzkości nie miałoby nic wspólnego z Chrystusem i Jego Kościołem, a „uniwersalne królestwo wyzwolonego człowieczeństwa” nie miałoby nic wspólnego z Królestwem Bożym, wręcz przeciwnie…

Szczegóły produktu:

Rząd światowy, Globalizm, antykościół i superkościół

 • Autor: Virion Pierre
 • Wydawca: Wydawnictwo ANTYK Marcin Dybowski
 • Rok wydania: 2006
 • Opis fizyczny: 14,5 x 20,5 cm, 190 s.
 • ISBN / ISSN: 978838992014X
 • Oprawa: okładka miękka
0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyPowrót do sklepu