Dziękujemy za wsparcie Fundacji Magna Polonia!
  /   Książki   /   Mit Marszałka – Legenda J. Piłsudskiego w świetle najnowszych badań

Mit Marszałka – Legenda J. Piłsudskiego w świetle najnowszych badań

60,00 

Brak w magazynie

Powiadom mnie mailem kiedy produkt będzie dostępny

Kategorie: , , , ,
Przewidywany termin wysyłki: 24h

Opis

Mit Marszałka – opis wydawcy

Mit Marszałka. Legenda J. Piłsudskiego w świetle najnowszych badań,  a także omówienie zapomnianej pracy płk. Adolfa Małyszki “O roku 1920”

Książka “Mit Marszałka. Legenda J. Piłsudskiego w świetle najnowszych badań,  a także omówienie zapomnianej pracy płk. Adolfa Małyszki “O roku 1920”

650 stron prawdy…

Pierwsze w historii tak interdyscyplinarne ujęcie operacji kreowania mitu Józefa Piłsudskiego. Na pracę składa się omówienie najnowszych badań oraz wnioski z zakresu psychologii manipulacji, psychologii propagandy, historii, politologii oraz socjologii tzw mitu politycznego. To pierwsza tak odważna próba ustalenia stosowanych przez piłsudczyków metod i środków socjotechnicznych wraz z jednoczesnym ustaleniem głównych agend realizujących kreację mitologii i kultu Piłsudskiego (instytucje) na przestrzeni kilku pokoleń.

W pracy pełnej setek faktów podpartych stosownymi przypisami, znajdziecie państwo wykaz min. manipulacji zastosowanych przez kreatorów mitu Józefa Piłsudskiego, omówienie rozległego aparatu jego propagandy, zestawienie instytucji, które w największym stopniu przyczyniły się do kreacji kultu opartego na pozoracji oraz przegląd najpopularniejszych mitów z nim związanych, powtarzanych do dzisiaj. Ostatni rozdział ukazuje mit Piłsudskiego w kontekście polskiej polityki po 1989 roku.

Wnioski z pracy są porażające. Biografia Marszałka została ponad wszelką wątpliwość zmanipulowana w wielkiej ale i subtelnej kampanii propagandowej, którą od lat pomijają historycy, badając temat niechętnie. Skutkuje to nieświadomością prawdziwego oblicza legendy Marszałka zwłaszcza wśród patriotów. W tej wielotorowej operacji Piłsudskiego uczyniono świadomie centrum epoki 1864 – 1921 wytwarzając bazę zmanipulowanych treści, ze szkodą dla prawdy historycznej, kolorytu wspaniałej epoki Fogga i Mostowicza oraz wielu innych nieznanych lub wręcz postponowanych do dziś postaci . Był to klasyczny kult jednostki. Książka adresowana jest do osób mających już pewną podstawową wiedzę o Marszałku, zwłaszcza jego sympatyków a jej celem jest dostarczenie informacji pomijanych przez abstrahujących od najnowszych badań popularyzatorów stosujących „przemilczanie” i „etykietowanie”. Jest zbiorem różnych informacji, które pozwolą spojrzeć na postać legendarnego Marszałka w sposób bardziej dojrzały i zgodny z faktami.

Książka zawiera kilka bardzo cennych aneksów. Pierwszym jest wykaz i omówienie najwartościowszej literatury pozwalającej w krótkim czasie zrewidować ukazywany przez wielu nierzetelnych popularyzatorów obraz Marszałka nieuwzględniający badań po 2000 roku, w którym pomija się zwłaszcza nowe prace ukazujące ogromną skalę instytucjonalnego stymulowania jego legendy i kultu. Drugim aneksem są kompletnie nieznane szerszemu ogółowi ilustracje, obrazujące proceder pozorowania spontaniczności kultu i wytwarzania legendy Marszałka jeszcze przed 1918 rokiem. Trzecim istotnym aneksem jest omówienie kompletnie zapomnianej pracy płk A. Małyszki na temat niekompetencji J.Piłsudskiego w czasie działań 1920 roku.

Fragmenty książki:

“Polityków eksperymentalnie budujących „jedność” na mitach politycznych i kłamstwach czeka prędzej czy później spektakularna porażka i wielkie rozczarowanie gdyż na kłamstwie nigdy długotrwale nie zjednoczy się społeczeństwa. Jeśli tylko trafi się jakiś bardziej zręczny propagandysta z lepszą ofertą mitologiczną to wytresowane w niechęci do prawdy i nieodporne na mitologię społeczeństwo wybierze jakiś inny tożsamościowy „lepszy model”. Ponieważ propagowanie mitów w sferze publicznej to zwyczajny brak szacunku do odbiorców, należy wierzyć, że politycy propagujący kłamstwa typu „legiony Piłsudskiego”, wreszcie to zrozumieją i szanując Polaków zaczną propagować prawdę. Niech prawdę tą wzbogaca promocja dziesiątek bohaterów zapomnianych i wymazanych z tej publicznej sfery w operacji zawłaszczenia epoki, których wkład w odzyskanie i utrzymanie niepodległości oraz stworzenie perspektywy stabilnego państwa był ogromny. Padli oni ofiarami sanacyjnej polityki historycznej realizującej polski kult jednostki.”

“Warto zaznaczyć, że tzw „piłsudczycy” to w zdecydowanej większości patrioci, często ludzie naprawdę z natury najzwyczajniej uczciwi i kochający Polskę, którzy w swoim wymykającym się z racjonalnej oceny i wynikającym w zdecydowanej większości z niewiedzy kulcie J. Piłsudskiego manifestują swój patriotyzm i zamiłowanie do tradycji. Pamiętajmy o tym gdy chcemy krytykować Piłsudskiego, zwłaszcza w ich obecności”

Brunon Różycki

 


Spis treści:

Od Autora 9

Wstęp 11

Rozdział I. Dlaczego warto bić na alarm? 19

1. Plusy ujemne ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..19

2. Historyczna „stajnia Augiasza” …………………………………………………………………………………………………………………………….24

3. Kult Piłsudskiego w czasie okupacji ……………………………………………………………………………………………………………………….25

4. Propaganda w latach 1944-1989 ……………………………………………………………………………………………………………………………36

5. Czy mit Piłsudskiego jest faktem?……………………………………………………………………………………………………………………….. 44

Rozdział II. Techniki manipulacyjne propagandy Piłsudskiego 51

1. Dlaczego mity są niebezpieczne? ………………………………………………………………………………………………………………………….52

2. Manipulacja jako podstawa propagandy Piłsudskiego ……………………………………………………………………………………………..60

3. Pojęcia podstawowe ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..66

4. Najniebezpieczniejsze manipulacje medialne …………………………………………………………………………………………………………..69

5. Najniebezpieczniejsze techniki propagandowe …………………………………………………………………………………………………………70

6. Erystyka ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..74

7. Populizm i demagogia …………………………………………………………………………………………………………………………………………75

8. Podatność ludzi na kłamstwa – filar propagandy …………………………………………………………………………………………………..77

9. Dlaczego nie warto promować kłamstwa? …………………………………………………………………………………………………………….81

10. Konformizm ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………82

11. Zinstytucjonalizowany kult jednostki – wstęp do omówienia propagandy Piłsudskiego …………………………,……………….84

12. Tabu ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….90

Rozdział III. (Nie)miarodajna literatura 95

1. Kto „nie dorósł” do prawdy? …………………………………………………………………………………………………………………………………95

2. Sanacyjna polityka historyczna ………………………………………………………………………………………………………………………106

3. Literatura kultu Piłsudskiego ……………………………………………………………………………………………………………………………..111

Rozdział IV. Aparat propagandowej kreacji kultu Piłsudskiego 1914–1939 123

1. Dlaczego wybieramy propagandowe kłamstwa? ……………………………………………………………………………………………………..123

2. Pozoracja i dezinformacja jako filar mitu ………………………………………………………………………………………………………………128

3. Operacja i budowanie kultu Piłsudskiego 1914–1935 ……………………………………………………………………………………………….132

4. Pośmiertny kult jednostki ………………………………………………………………………………………………………………………………………172

5. Indoktrynacja młodzieży……………………………………………………………………………………………………………………………………… 183

6. Indoktrynacja w wojsku ………………………………………………………………………………………………………………………………………..198

7. Propaganda w Kościele i „konflikt wawelski ……………………………………………………………………………………………………………206

8. Uroczystości w służbie propagandy wodza ………………………………………………………………………………………………………….211

9. Paśnik kultu Piłsudskiego ……………………………………………………………………………………………………………………………………231

10. Bombardowanie symboliką …………………………………………………………………………………………………………………………………..239

11. Pomnikowa propaganda …………………………………………………………………………………………………………………………………………….244

12. „Kampania tablicowa” ………………………………………………………………………………………………………………………………………………249

13. Honorowi i „niehonorowi” obywatele ……………………………………………………………………………………………………………………….251

14. Kopiec Piłsudskiego ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………254

15. Niezrealizowane monumentalne projekty kultu jednostki ……………………………………………………………………………………………..258

16. Główni kreatorzy mitologii kultu jednostki …………………………………………………………………………………………………………………..263

17. Tytulatura mitu Marszałka …………………………………………………………………………………………………………………………………………273

Rozdział V. Najważniejsze instytucje operacji propagandowej 279

1. Związek Walki Czynnej i Związek Strzelecki ………………………………………………………………………………………………………………….279

2. Polska Organizacja Wojskowa …………………………………………………………………………………………………………………………………….281

3. Związek Strzelecki (reaktywowany) ……………………………………………………………………………………………………………………………290

4. Upolitycznienie sportu poprzez instytucje …………………………………………………………………………………………………………………..301

5. Naczelny Komitet Uczczenia Pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego – pośmiertny kult jednostki …………………………………..306

6. Pozostałe organizacje społeczno-oświatowe …………………………………………………………………………………………………………………314

7. Wojskowy Instytut Naukowo-Oświatowy ……………………………………………………………………………………………………………………..332

8. Organizacje kombatanckie …………………………………………………………………………………………………………………………………………336

9. Komitety Koordynacyjne ………………………………………………………………………………………………………………………………………….348

10. Liga Popierania Turystyki i instytucjonalizacja „pielgrzymek” do miejsc kultu Piłsudskiego ………………………………………….352

11. Muzeum Józefa Piłsudskiego w Belwederze ……………………………………………………………………………………………………………..354

12. Instytucje nieformalne: terror, cenzura i fałszerstwa …………………………………………………………………………………………………358

Rozdział VI. Najpopularniejsze mity propagandy Piłsudskiego 369

Rozdział VII. Mit programu politycznego Piłsudskiego. Koncepcja stworzenia nowego człowieka i państwa kosmopolitycznego 391

1. Czy Piłsudski miał program polityczny? ………………………………………………………………………………………………………………..391

2. „Uzdrowiciel” …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………395

3. Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem …………………………………………………………………………………………………………………….396

4. Ukrywany program i ideologia Piłsudskiego ……………………………………………………………………………………………………………….398

5. Koncepcja stworzenia nowego człowieka ……………………………………………………………………………………………………………………404

6. Model władzy i nazwa państwa …………………………………………………………………………………………………………………………………408

Rozdział VIII. Wizerunek prawdziwy – „honor, uczciwość, skromność” 415

1. „Sanacja” Najwyższej Izby Kontroli ………………………………………………………………………………………………………………………….423

2. Słodkie tajemnice …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….427

3. „Honorowość” Marszałka ………………………………………………………………………………………………………………………………………….430

Rozdział IX. Renesans kultu jednostki – sukces mitu politycznego 441

1. Specyfika mitu Piłsudskiego …………………………………………………………………………………………………………………………….441

2. Instytucjonalno-polityczna baza mitu Marszałka po 1989 roku …………………………………………………………………………………450

3. Mit Piłsudskiego wobec stronnictw III RP ………………………………………………………………………………………………………463

4. Lech Wałęsa a Józef Piłsudski …………………………………………………………………………………………………………………..466

5. Środowisko braci Kaczyńskich wobec mitu Piłsudskiego …………………………………………………………………………………………………….472

6. Ostatnie spostrzeżenia ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………486

Zakończenie 497

Bibliografia 509

Wykaz skrótów 525

Aneks 1. Dokumenty i zdjęcia 527

Aneks 2. Literatura polecana 549

Aneks 3. Wojskowe umiejętności Piłsudskiego. Omówienie zapomnianej pracy płk. Adolfa Małyszki „O 1920 roku” 571

 

 

Szczegóły techniczne:

 • Tytuł: Mit Marszałka. Legenda J. Piłsudskiego w świetle najnowszych badań,  a także omówienie zapomnianej pracy płk. Adolfa Małyszki “O roku 1920”
 • Autorzy: płk Adolf Małyszko, Brunon Różycki.
 • Wydawnictwo: Magna Polonia
 • Format 170×240 mm
 • Ilość stron: 650
 • ISBN: 9788395761096

UWAGA:

Cześć zysku przeznaczamy na wsparcie prywatnego (!) Muzeum Tradycji Ruchu Narodowego!


 

Mit Marszałka

 

 

0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyPowrót do sklepu