Uwaga! Z kodem: Lipiec2024 otrzymacie Państwo 15% zniżki. Wysyłka towaru nastąpi po 24.07.2024! W tym okresie kontakt tylko mailowy.
  /   Search results for: koneczny
dzieje śląska 10
kwi

Dzieje Śląska – Feliks Koneczny

Dzieje śląska – opis wydawcy Feliks Koneczny swoją pierwszą z szeregu popularyzatorskich prac poświęcił dziedzinie, która była dla niego szczególnie ważna – historii Śląska. Prowadząc opowieść od czasów najdawniejszych aż do jemu współczesnych ukazywał nigdy nieprzerwaną łączność tej dzielnicy z ogólnopolską historią. Publikacja rozeszła się w olbrzymim jak na ówczesne realia nakładzie i była wielokrotnie […]

Cywilizacja turańska Rosji 28
lis

Cywilizacja turańska Rosji – F. Koneczny

Cywilizacja turańska Rosji – opis wydawcy Uwagi kompilatora Koneczny nie napisał książki pod tym tytułem, ale przygotowywał się do napisania książki pt. „Cywilizacja turańska”. Wskazuje na to fakt, że w jego archiwum jest koperta z wycinkami prasowymi zatytułowana „Do cywilizacji turańskiej”. Koneczny był zdania, że w przeważajacej części rozległych obszarów pólnocnej Azji wytworzyła się specyficzna […]

tło cywilizacyjne odsieczy wiedenskiej 2
mar

TŁO CYWILIZACYJNE ODSIECZY WIEDEŃSKIEJ – FELIKS KONECZNY (Miles)

TŁO CYWILIZACYJNE ODSIECZY WIEDEŃSKIEJ – opis wydawcy Za czasów Sobieskich były w Europie cztery cywilizacje, tak samo, jak obecnie: łacińska, bizantyńska, żydowska, turańska. Żydowska kwitnęła w Polsce w najlepsze, ale nie promieniowała na społeczeństwo polskie; o tym jeszcze nie było mowy! Bizantyńskiej nie było wówczas w Polsce ni śladu. Turańska udzielała się od Kozaczyzny i […]

rozwoj-moralnosci 24
cze

Rozwój moralności – Feliks Koneczny

Rozwój moralności – opis wydawcy “Rozwój moralności jest pracą poświęconą wpływowi etyki na kształtowanie się religii, prawa, kultury i innych czynników cywilizacyjnych, oraz różnic, jakie występują w różnych cywilizacjach w znaczeniu określonych cech i pojęć. Jest rozwinięciem i uzupełnieniem tez, które autor przedstawił w pracy “O wielości cywilizacji”. Pierwsze wydanie ukazało się w 1938 roku. […]

Feliks Koneczny - dzieła 27
gru

Feliks Koneczny – Dzieła zebrane, t. III

Feliks Koneczny – Dzieła zebrane, t. III – opis wydawcy Tom trzeci Dzieł zebranych Feliksa Konecznego zawiera prace z lat 1898-1902. Wśród nich można znaleźć pokaźny zasób recenzji sztuk teatralnych. Autor wyrażał niekiedy krytyczne sądy o stanie ówczesnego dramatopisarstwa oraz krakowskiej sceny, nie wahając się wskazywać błędy nawet w utworach Stanisława Wyspiańskiego. Potrafił wszelako docenić atuty prezentowanych […]

feliks koneczny - dzieła zebrane 27
gru

Feliks Koneczny – Dzieła zebrane, t. II

Feliks Koneczny – Dzieła zebrane, t. II – opis wydawcy Drugi tom Dzieł zebranych Feliksa Konecznego obejmuje prace z lat 1896–1898. Do najistotniejszych z nich należą Dzieje Śląska adresowane do polskiego ludu znajdującego się pod zaborem niemieckim i austriackim. Kwestiom teoretycznym dotyczącym problematyki rozwijania polskości wśród niższych warstw społeczeństwa Koneczny poświęcił z kolei pracę Głos w sprawie ludowej. Drugi tom Dzieł zebranych zawiera […]

felik koneczny dzieła zebrane 22
cze

Feliks Koneczny – Dzieła zebrane, t. I

Feliks Koneczny – Dzieła zebrane, t. I – opis wydawcy Pierwszy tom “Dzieł zebranych” prof. Feliksa Konecznego obejmuje prace wybitnego polskiego filozofa i historiozofa z lat 1887-1896. Minister Przemysław Czarnek napisał we wstępie do publikacji: “Głębia myśli Feliksa Konecznego, niepospolita i wszechstronna erudycja, a przede wszystkim miłość prawdy i zdolność jej prezentacji i obrony, sprawiają, że jest On szczególnie potrzebny dziś, w czasach, w których do mediów, edukacji i wychowania […]

dzieje polski za jagiellonów 20
maj

Dzieje Polski za Jagiellonów – F. Koneczny

Dzieje Polski za Jagiellonów – opis wydawcy Feliks Koneczny (1862-1949), historyk i historiozof, twórca jednej z najoryginalniejszych koncepcji cywilizacji, należał do niezwykłego “pokolenia niepokornych”, któremu Polacy zawdzięczali powstanie Odrodzonej, a potem walkę o jej wskrzeszenie. Mimo iż w okresie PRL był pisarzem wyklętym, wielokrotnie pohańbionym nieprawdziwymi oskarżeniami, kolejne pokolenia – w tym moje, i ja sam […]

Kościół jako polityczny wychowawca narodów 30
mar

Kościół jako polityczny wychowawca narodów – F. Koneczny

Kościół jako polityczny wychowawca narodów – F. Koneczny To niewielka broszurka autorstwa wybitnego krakowskiego historyka i filozofa dziejów, która po raz pierwszy została wydana w 1938 r. W 1985 r. ukazała się w podziemnym wydaniu Instytutu Narodowego im. R. Dmowskiego. Opracowanie porusza kwestię roli Kościoła katolickiego w formowaniu się cywilizacji łacińskiej i jego wpływu na […]

25
lut

Cywilizacja łacińska – Państwo w cywilizacji łacińskiej – F. Koneczny

Cywilizacja łacińska – Państwo w cywilizacji łacińskiej Cywilizacja łacińska – Państwo w cywilizacji łacińskiej. Zasady prawa w cywilizacji łacińskiej – Feliks Koneczny Dzieło to to jest zbiorem dwóch prac – “Państwo w cywilizacji łacińskiej”, oraz “Zasady prawa w cywilizacji łacińskiej”. Są one kontynuacją prac prof. Konecznego nad charakterystyką cywilizacji łacińskiej, opisanych we wcześniejszych publikacjach: “O […]

Letuwa a Litwa 19
lut

Letuwa a Litwa – Feliks Koneczny

Letuwa a Litwa – opis wydawcy Rozumowaniom i wywodom w sprawach litewskich brak ścisłości, gdyż brak ścisłego słownictwa. Mówimy inaczej, niż myślimy; myślimy rozmaicie, mówiąc jednakowo nie stać nas na wyrażenie odcieni. Słuchacz lub czytelnik domaga się częstokroć (cudzoziemiec niemal zawsze) czegoś innego, niż ma na myśli autor lub mówca. Zawikłania te i niedokładności, a często […]

o pierwotnej polskości 15
lut

O pierwotnej polskości Rusi Czerwonej – F. Koneczny

O pierwotnej polskości Rusi Czerwonej – opis wydawcy Żywioł polski trwał i nadawał nadal cechę swą ustrojowi społecznemu „Rusi Czerwonej”. Kiedy na całej Rusi zaginął już wszelki ślad wspólnoty rodowej, w ruszczejących ziemiach Grodów Czerwieńskich, na Rusi Czerwonej istniały wspólnoty rodowe długo jeszcze potem, jako przeżytek nie ruskiego prawa, lecz polskiego, w którego historii nie ma nigdzie przeskoków, a tylko stopniowy, lecz stały rozwój organiczny. Nie ze starej Rusi […]

25
sty

Feliks Koneczny – Prawa dziejowe

Profesor Feliks Koneczny (1862-1949) jest naszym polskim Arystotelesem. Nikt nie wniósł tak wiele dobrego do rozumienia historii, życia społecznego, polityki, prawa, cywilizacji i kultury – jak On. Zawsze gotowy poznawać prawdę i wierny jej do końca, łączył studia historyczne z głębią realistycznych dociekań filozoficznych. (…) Lektura Praw dziejowych Konecznego, choć nie jest łatwa dla współczesnego człowieka, może […]

20
sty

Polskie Logos a Ethos – Roztrząsanie o znaczeniu i celu Polski – Feliks Koneczny

Polskie Logos a Ethos – Roztrząsanie o znaczeniu i celu Polski – Feliks Koneczny Polskie Logos a Ethos – Roztrząsanie o znaczeniu i celu Polski – Dzieło historiozoficzne, w którym autor udowadnia jedną z najważniejszych swych naukowych tez — państwo mające rację bytu nie może być cywilizowane na dwa sposoby, jedna z cywilizacji musi stać […]

20
sty

Chrześcijaństwo wobec ustrojów życia społecznego – Feliks Koneczny

Chrześcijaństwo wobec ustrojów życia społecznego – Feliks Koneczny Chrześcijaństwo wobec ustrojów życia społecznego – Porównując chrześcijaństwo z innymi wielkimi religiami świata prof. Koneczny wykazuje, że jest ono religią oddziałującą na ustrój życia zbiorowego. Prezentuje na przykładach, w jaki sposób staje się podstawą prawa, oraz jak wpływa na ekonomię i gospodarkę. Szczegóły: Autor: Feliks Koneczny Wydawca: […]

23
paź

Teksty z “Myśli Narodowej” – Feliks Koneczny

Teksty z “Myśli Narodowej” – Feliks Koneczny W latach 1929-1937 prof. Feliks Koneczny opublikował kilkanaście tekstów na łamach tygodnika społeczno-kulturalnego „Myśl Narodowa”. Przedstawione w niniejszym zbiorze eseje, artykuły i recenzje pokazują jak ogromne spektrum zainteresowań badawczych miał autor. Z jednej strony mamy jego klasyczne już teksty cywilizacyjne, czy dotyczące monizmu prawniczego, ale wśród artykułów znajdziemy […]

16
lip

Cywilizacja bizantyńska, tom 2 – Feliks Koneczny

Cywilizacja bizantyńska, Tom 2 Jedno z najważniejszych dzieł Konecznego omawia genezę, rozwój i wpływ kultury bizantyjskiej, także w Europie. Podkreśla, że rysem znamiennym jest jej rozbrat w dziedzinie moralności między życiem prywatnym a publicznym, co wywiera szkodliwy i destrukcyjny wpływ na życie Europy i świata zachodniego. Na uwagę zasługują szczególnie końcowe rozdziały omawiające trwały wpływ […]

16
lip

Cywilizacja bizantyńska, tom 1 – Feliks Koneczny

Cywilizacja bizantyńska tom 1 Jedno z najważniejszych dzieł Konecznego omawia genezę, rozwój i wpływ kultury bizantyjskiej, także w Europie. Podkreśla, że rysem znamiennym jest jej rozbrat w dziedzinie moralności między życiem prywatnym a publicznym, co wywiera szkodliwy i destrukcyjny wpływ na życie Europy i świata zachodniego. Na uwagę zasługują szczególnie końcowe rozdziały omawiające trwały wpływ […]

4
mar

Cywilizacja żydowska, t.3 – Feliks Koneczny

Cywilizacja żydowska tom 3 – opis wydawcy „Cywilizacja żydowska” to rozwinięcie rozważań zarysowanych w książce „O wielości cywilizacji”, w której autor przedstawia swoje teorie i metody badawcze. To szczegółowa charakterystyka społeczności sakralnej, zbudowanej wokół religii i rozwijanej przez komentarze do pierwotnych tekstów religijnych. Jest jedną z najdokładniej opisanych przez Konecznego cywilizacji (obok bizantyńskiej i łacińskiej). […]

4
mar

Cywilizacja żydowska t.2 – Feliks Koneczny

Cywilizacja żydowska t.2 – Feliks Koneczny – opis „Cywilizacja żydowska” to rozwinięcie rozważań zarysowanych w książce „O wielości cywilizacji”, w której autor przedstawia swoje teorie i metody badawcze. To szczegółowa charakterystyka społeczności sakralnej, zbudowanej wokół religii i rozwijanej przez komentarze do pierwotnych tekstów religijnych. Jest jedną z najdokładniej opisanych przez Konecznego cywilizacji (obok bizantyńskiej i […]

4
mar

Cywilizacja żydowska t.1 – Feliks Koneczny

Cywilizacja żydowska t.1 – Feliks Koneczny – opis „Cywilizacja żydowska” to rozwinięcie rozważań zarysowanych w książce „O wielości cywilizacji”, w której autor przedstawia swoje teorie i metody badawcze. To szczegółowa charakterystyka społeczności sakralnej, zbudowanej wokół religii i rozwijanej przez komentarze do pierwotnych tekstów religijnych. Jest jedną z najdokładniej opisanych przez Konecznego cywilizacji (obok bizantyńskiej i […]

4
mar

Dzieje Polski – Feliks Koneczny [Ostoja]

rok wydania 2015 (reprint wydania z roku 1902) format A5 str. 368 (tom I – 172, tom II – 194) Wydawca: Dom Wydawniczy ”Ostoja” ISBN 978-83-60048-84-9   SPIS RZECZY TOM I POLSKA ZA PIASTÓW Wstęp CZĘŚĆ I. Państwo społeczeństwu narzucone Początki w pogaństwie Mieszko Bolesław Wielki Upadek i odnowienie państwa CZĘŚĆ II. Walka społeczeństwa o wpływ na […]

21
lis

Feliks Koneczny – Różnolitość cywilizacyjna Słowiańszczyzny

Proroczy esej prof. Feliksa Konecznego z 1925/1926 roku, w którym przewiduje m.in., że na skutek różnic cywilizacyjnych na Bałkanach próba zjednoczenia pod jednym państwem tylu kultur i narodów zakończy się krwawą wojną, co miało miejsce u progu lat 90. XX wieku. * * * Gdybym zamierzał wykazywać, jako Słowiańszczyzna nie wytworzyła ani nawet nie wytwarzała […]

21
lis

Feliks Koneczny – Geografia Historyczna

Zapomniany esej wielkiego polskiego historyka i historiozofa, napisany w 1906 roku, stanowi o tym, jak nie tylko warunki geograficzne wpływają na społeczeństwo i jego dziedzictwo materialne, ale przede wszystkim jaki wpływ na wykorzystanie tychże warunków ma dominująca na tym obszarze cywilizacja. Przez pryzmat podróży po różnych ziemiach Polski – od Bałtyku na północy po Tatry na południu, od zachodnich krańców aż […]

Święci w dziejach narodu polskiego 19
lis

Święci w dziejach narodu polskiego – Feliks Koneczny

Święci w dziejach narodu polskiego Dzieło wielkiego polskiego myśliciela, filozofa historii, prekursora nauki o cywilizacji Konecznego. Święci w dziejach narodu polskiego to książka przedstawiająca historię Polski począwszy od czasów sprzed jej chrztu, aż po okres istnienia II Rzeczypospolitej z punktu widzenia konserwatywnego, tradycyjnego katolika poprzez pryzmat oddziaływania świętych i chrześcijaństwa na losy państwa, narodu polskiego […]

19
lis

Skrót do nauki historii polskiej – Feliks Koneczny

rok wydania 2004 format A5 str. 89 Wydawca: Dom Wydawniczy ”Ostoja” ISBN 83-88020-54-4   Dziełko to powstało, jak pisze autor, z praktycznej potrzeby, gdy nauczał na kursach historii Polski w wznowionej w roku 1919 wszechnicy wileńskiej, gdzie należał do pierwszego grona profesorów. Spis treści Część I. Piastowie 1. Pierwsi Piastowie 2. Okres dzielnicowy 3. Ostatni […]

19
lis

Religie a cywilizacje – Feliks Koneczny

rok wydania 2004 format A5 str. 41 Wydawca: Dom Wydawniczy ”Ostoja” ISBN 83-88020-74-9   „Nic nie przyczynia się wydatniej do wytworzenia i rozwoju cywilizacji lub jej zastoju, jak religia; jest to najważniejsza część cywilizacji” – pisze Feliks Koneczny. W opracowaniu niniejszym krakowski teoretyk cywilizacji rozpatruje religie pod kątem przydatności do kształtowania pewnych ważnych elementów życia […]

19
lis

O ład w historii – Feliks Koneczny

rok wydania 2004 format A5 str. 57 Wydawca: Dom Wydawniczy ”Ostoja” ISBN 83-88020-59-5   Jest to pionierska i odkrywcza publikacja na temat istoty cywilizacji, w której scharakteryzowane i usystematyzowane zostały cechy siedmiu wyodrębnionych przez prof. Feliksa Konecznego cywilizacji, ukazany został ich rozwój oraz relacje między religiami i cywilizacjami. Jest to praca wybitnego historyka i historiozofa […]

19
lis

O cywilizację łacińską – Feliks Koneczny

rok wydania 2006 format A5 str. 57 Wydawca: Dom Wydawniczy ”Ostoja” ISBN 83-60048-02-9   Broszura zawiera siedem artykułów autorstwa Feliksa Konecznego: Rozmnożenie bolszewizmu, Czy polityka należy do cywilizacji?, Państwo a metody życia zbiorowego, Nauka a cywilizacje, Prawda a cywilizacje, Harmider etyk, Rodowód monizmu prawniczego. Według Konecznego należy zdecydować się na jedną tylko metodę życia zbiorowego, przy […]

19
lis

Etyki a cywilizacje – Feliks Koneczny

rok wydania 2004 format A5 str. 41 Wydawca: Dom Wydawniczy ”Ostoja” ISBN 83-88020-94-3   Tytuł podany w liczbie mnogiej mieści wsobie zarazem tezę, że nie ma jakiejś jedynej ogólnoludzkiej cywilizacji, ani też takiej etyki. Zachodzi atoli między tymi kategoriami ta zasadnicza różnica, że pośród systemów etycznych istnieje jeden przeznaczony dla całej ludzkości i dla całej […]

0
    0
    Twój koszyk
    Twój koszyk jest pustyPowrót do sklepu